Heading through Paekakariki. Photo taken by Grant Allen.

Previous
Next
Back to Photo Index