Heading through Paekakariki. Tim Kerwin on watch. Photo taken by Grant Allen.

Previous
Next
Back to Photo Index